Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
Trang chủCao thủ chốt sốNuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày miễn phí siêu chuẩn

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày miễn phí siêu chuẩn

Để tìm được 1 cách chơi đề siêu việt ở thời đại công nghệ số này, rất nhiều người đồng quan điểm là lựa chọn nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim. Tại sao lại chọn dàn 36 số? Và tại sao lại nuôi 3 ngày? Xét về logic cũng đúng, xét về tâm linh cũng đúng, và có thể coi là dàn đề bất bại hiện nay. Nó đã được kiểm chứng là hoàn toàn đúng bởi những người chơi đề nhiều năm kinh nghiệm. Để vận dụng được phương pháp này một cách hoàn hảo và đánh là thắng, mời bạn cùng tôi xem tiếp bài phân tích bên dưới.

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày trúng lớn

Ngày:Dàn đề 36 sốKết quả
20/5 -> 21/520 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99Chờ
18/5 -> 19/520 21 23 24 25 26 27 28 29 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
17/5 -> 18/520 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 68
15/5 -> 16/530 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 34
14/5 -> 15/550 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89ăn 80
12/5 -> 13/520 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 96
10/5 -> 11/550 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 76
9/5 -> 10/520 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 25
7/5 -> 8/530 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89trượt
5/5 -> 6/550 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 61
4/5 -> 5/520 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 69
3/5 -> 4/550 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89ăn đề 57
1/5 -> 2/520 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 67
29/4 -> 30/430 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
27/4 -> 28/450 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89trượt
26/4 -> 27/420 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 20
25/4 -> 26/430 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 94
23/4 -> 24/430 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
22/4 -> 23/420 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 25
20/4 -> 21/420 21 23 24 25 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 67 68 69 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 80
18/4 -> 19/450 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 92
17/4 -> 18/420 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 89
15/4 -> 16/430 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
13/4 -> 14/450 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 96
12/4 -> 13/430 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 73
11/4 -> 12/420 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 56
9/4 -> 10/450 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
7/4 -> 8/420 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99trượt
5/4 -> 6/430 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
4/4 -> 5/420 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 89
2/4 -> 3/430 31 32 34 35 36 37 38 39 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 64
31/3 -> 1/430 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89trượt
30/3 -> 31/330 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 35
28/3 -> 29/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99trượt
27/3 -> 28/330 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89ăn đề 45
25/3 -> 26/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99trượt
24/3 -> 25/350 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 74
23/3 -> 24/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 82
21/3 -> 22/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99trượt
19/3 -> 20/350 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
18/3 -> 19/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 23
16/3 -> 17/350 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 67
15/3 -> 16/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 34
14/3 -> 15/340 41 42 43 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 69
13/3 -> 14/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 53
11/3 -> 12/340 41 42 43 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99trượt
10/3 -> 11/350 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 52
8/3 -> 9/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99trượt
7/3 -> 8/340 41 42 43 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 47
6/3 -> 7/320 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 39
24/2 -> 25/240 41 42 43 45 46 47 48 49 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 45
22/2 -> 23/250 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99ăn đề 53
21/2 -> 22/220 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 50 51 52 53 54 56 57 58 59 80 81 82 83 84 85 86 87 89 99ăn đề 37

Thống kê👉👉👉 Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày bất bại

 Chú ý : Hiện tại Vinh Vlog đang tổ chức cuộc thi chốt số nhận thưởng hằng ngày, ace tham gia về trang chủ SOI CẦU VIP đăng ký và tham gia chốt số ở bài viết mỗi ngày.

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày chính là cách bạn chọn ra 36 cặp lô đẹp hôm nay 2 chữ số từ 00 tới 99 để chơi đề 3 ngày liên tiếp. Hết 3 ngày thì dừng lại và lại chọn tiếp 36 số khác.

Cách chơi này đang rất an toàn cho nguồn vốn và có độ chính xác rất cao, bởi tỷ lệ về lên tới 36%. Với tỷ lê đề 1 ăn 99 tại những nhà cái thì chơi đề theo phương pháp nuôi lô khung luôn được ưu tiên lựa chọn số 1. Chính vì tỷ lệ về cao 1 ngày là ba sáu phần trăm, chơi liên tiếp ba ngày bạn sẽ thấy rằng tỷ lệ nổ đặc biệt ở đây là trên 90%, một phương án chơi dàn bất tử là đây chứ đâu nữa.

Vận dụng vào những thống kê chính xác tuyệt đối 100% tại các trang soi cầu như rongbachkim.com xoso.me ketqua.net minhngoc hay daiphat để xác định 36 số đề đẹp không phải là khó. Tôi sẽ chia sẻ miễn phí cho bạn 2 phương pháp chốt đề bất bại và được sử dụng nhiều hiện nay ngày sau đây.

Phương pháp chọn nuôi dàn đề 36 số 3 ngày bất bại

Cách chơi nào chính xác cao nhất mà đơn giản thì ta ưu tiên chọn trước tiên, đừng tự làm khó mình làm gì. Cao thủ chơi lâu năm với kinh nghiệm vốn có đã giúp chúng ta đi được 1 đoạn đường xa rồi, giờ đây, ta chỉ cần gặt hái thành quả mà thôi. Chính vì thế, mà tôi sẽ nói về 2 phương pháp cổ điển và luôn là lựa chọn hàng đầu của người chơi đề.

Phương pháp 1 : Chơi đề theo chạm bất tử

Bước 1 : Sau khi có kqxs net hằng ngày thì sau khung giờ 18h30 phút, trên các trang thống kê soi cầu xổ số lớn như Rồng Bạch Kim sẽ cho ta bảng thống ke chi tiết chạm đề về trong tối thiểu 1 tháng. Bắt đầu từ chạm 0 tới chạm 9 hết sức chính xác.

Nuôi dàn đề 36 số theo chạm
Nuôi dàn đề 36 số theo chạm

Bước 2 : Sau khi có được những chạm về nhiều và ít trong 30 ngày, ta tiếp tục phân tích 30 số đề từng ra trong 30 ngày đó, tìm xem nhịp của chạm nào đang có xu hướng về cao nhất và chọn 2 chạm.

Bước 3 : Ghép 2 chạm đó lại bỏ đi 2 kép + 1 cặp số của 2 chạm này là được 36 số nuôi khung trong 3 ngày với xác xuất ra rất cao.

Ví dụ : Chọn được chạm chơi cho 3 ngày tiếp theo là 5 và 7. Ta được 40 số bỏ đi kép 55 + 77, bỏ đi cặp 57 – 75.

Phương pháp 2 : Chơi đề theo tổng ăn thông bất bại

Bước 1 : Từ thống kê miễn phí báo về của trang rongbachkim.com chúng ta cũng có được 1 bảng cho thấy tổng về trong 1 tháng. Vẫn là những con số từ 0 tới 9, cách này cũng gần giống với cách trên nhưng chơi theo 1 hướng tiếp cận ngược lại.

Nuôi dàn đề 36 số theo tổng
Nuôi dàn đề 36 số theo tổng

Bước 2 : Bạn cũng phân tích từ bảng tổng hợp 30 số đề cách đây 30 ngày chưa về, tìm được nhịp về của những tổng gần đây nhất đang có tỷ lệ ra cao, sau đó bạn chọn ra được 2 tổng đẹp nhất, đang về cao nhất.

Bước 3 : Vẫn là 40 số từ 2 tổng mới tìm được, loại bỏ đi 1 cặp lô và 2 con lô kép thì sẽ được dàn như ý đánh khung liên tục trong 3 ngày.

Lý do nên chọn dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

  • Nên nhớ bảng gan đề, thường thì bảng này sẽ có những con đề gan từ hơn 300 ngày tới 356 trở lên, tức là gần 1 năm, tỷ lệ về của những số đề này là cực thấp, bạn phải loại bỏ đi không nó chiếm chỗ trong dàn 36 số để tạo bức đầu tiên đi đến bất tử.
  • Khi bạn bỏ vốn ra nuôi khung dàn đề 36 số 3 ngày liên tiếp tức là bạn đã chọn cho mình 1 hướng đi đúng đắn nhất. Rất nhiều cao thủ phân tích kỹ dàn đề và chọn chơi dàn 36 số. Thêm vào nữa là 100 con số bạn đã chọn được 36 con, mang về tỷ lệ thắng cao nhất cùng với số lợi nhuận ổn định, luôn đảm bảo có lãi trong bất kỳ trường hợp nào, dù bạn nuôi mà chơi với số tiền ít hay là nuôi mà chơi với số tiền nhiều, đó là bước thứ hai đi đến bất bại
  • Và thêm 1 lý do nữa để khẳng định rằng việc chọn chơi dàn đề khung 3 ngày 36 số bất bại là đúng đắn nhất đó là số liệu thống kê báo về, cứ 100 người chơi đề thì 70% người chọn chơi đề là dàn 36 số.

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp nuôi đề 36 số

Phải kể ra ở đây cho bạn yên tâm khi chọn chơi nuôi dàn đề 36 số 3 ngày hay là 5 ngày miễn phí đều hợp lý cả. Tức là mặt ưu nhiều hơn mặt nhược

Ưu điêm

Thứ nhất là tỷ lệ trúng cao, bất luận bạn có chọn cầu theo bạc nhớ theo thống kê hay theo nhịp đề cũng như cầu theo tháng. Với 36 con lô luôn cho bạn lợi nhuận nhìn thấy ngay mà không cần phân vân tính toán thiệt hơn.

Thứ tới nữa là dàn 36 số chơi theo ngày hay nuôi khung đều được cộng đồng cao thủ soi cầu lô phân tích kỹ và chia sẻ trong các hội nhóm facebook zalo hay thậm chí cả telegram. Không khó để bạn chọn mặt gửi vàng khi theo 1 cao thủ nào đó để bắt dính dàn 36 số trong 3 ngày với tỷ lệ về chắc chắn là hơn 80%. Cơ hội gỡ lại vốn lô là đây chứ còn đâu

Nhược điểm

Tuy vậy, nhưng cũng phải chấp nhận rằng nếu chơi 1 số đề thì tỷ lệ ăn là 99, tức là bạn đánh giải sử 500k 1 con đề mà ăn thì tức bạn thắng được 49500k (49.5 triệu), rất lớn phải không nào? Còn bạn dùng số tiền này chơi 36 con tức là nếu trúng bạn chỉ nhận được 1.375k (1.3 triệu), khá nhỏ đúng không. Ý nói ở đây là có ăn đều như ăn nhỏ

Cách vào tiền dàn 36 số khung 3 ngày rồng bạch kim

Chơi khung thì bạn nên nhớ là đã đánh là không nhùng, mà đã vào là phải thắng. Chính vì thế nên công thức chơi được Soi Cầu Blog chia sẻ đây bạn nhớ kỹ đánh trong 3 ngày sẽ bất tử.

Cách vào tiền dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày

Thứ nhất vào với tỷ lệ 1:2:3

Ngày đầu tiên : Bạn vào 500k cho dàn đề 36 số, khi trúng thì bạn sẽ nhận được (500:36)x99 = 1375k. Bạn sẽ thấy ngay được mình lời nếu như trúng ngay ngày đầu là 875k

Ngày thứ hai : Bạn vào 1000k cho dàn 36 số, trúng tức là bạn sẽ có được (1000:36)x99 = 2750k. Bạn lời được ở ngày thứ hai này là 1250k

Ngày thứ 3 : Chơi với số vốn là 1500k cho dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày chính xác nhất. Tiền thắng lần này sẽ là 4125k, vậy tiền lời tổng khung tới hôm nay là 2625k.

Thứ hai vào với tỷ lệ 1:2:5

Cách vào tiền này để ăn lớn chút khi khung dàn đề đặt độ chính xác cao, tổng số tiền bỏ ra nếu ngày đầu tiên vào 500k thì hết ngày thứ 3 là 4000k và tiền thắng chung cuộc lúc này là 2875k.

Thứ ba chọn cách chơi 1:3:9

Tương tự như vậy, chơi lớn thì ăn lớn nhưng rủ do cũng lớn hơn. Đánh theo cách vào tiền này thì vốn bạn bỏ ra trong 3 ngày là 6500k và thu về là 12375k. Tiền lời cuối cùng là 5875k

Lưu ý khi chơi đề theo dàn 36 số bất tử

  1. Tuyệt đối đánh ráng, đã đặt ra chơi khung đúng 3 ngày cho dàn đề 36 số tức là bạn không được vượt quá, hãy nhớ kỹ điều này. Khi chơi tới ngày thứ 3 nếu không về thì ngưng ngay, và tạo dàn đề mới để cập nhật khung đề mới, và quan trọng là cắt cầu đen.
  2. Xác định chơi 3 ngày là thời gian cũng khá dài và cần nguồn vốn ổn định để nuôi được lâu dài. Chính vì vậy mà số tiền bạn cần đảm bảo để chơi không hụt vốn, lúc đó sẽ gây tâm lý xấu, ảnh hưởng rất lớn tới quyết định cuối cùng.
  3. Trong may thì có rủi và trong rủi sẽ có may, mình không cam đoan 100% bất kể cách chơi nào cũng thắng chắc, nếu như dây đen tới thì phải biết tạm dừng cuộc chơi để chờ cơ hội. Đó là người khôn ngoan, tỉnh táo và cũng là lời khuyên của Soi Cầu Blog.

Cao thủ chi sẻ kinh nghiệm khi nuôi dàn 36 số

Nếu đã chơi đề theo dàn bất tử thì lấy phương pháp này làm nòng cốt để chơi lâu dài, bạn có chốt thêm lô thì chỉ chốt tối đa 3 lô đó là 1 bạch thủ + 1 cặp song thủ lô thôi. Để đảm bảo không lang mang sang vấn đề khác, không bị hụt vốn hay là lấy chỗ này nuôi chỗ kia.

Tuyệt đối tránh những con đề gan cả năm không về, vì bạn có ghi nó cũng phí công mà thôi. Thực tế ta chỉ chơi theo kiểu nuôi khung 3 ngày dàn 36 số, không có thời gian và tiền bạc nhiều để theo những con gan đặc biệt là đề.

Đã chơi là chọn 1 phương pháp nuôi dàn 36 số chuẩn nhất mà chơi, không nên chọn thêm, chơi lâu bạn sẽ tự thấy được cái hay của nó và có kinh nghiệm để ngâm cứu thêm dàn.

Kết luận

Phương pháp nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày bất bại đánh quanh năm hiệu quả nhất được phân tích kỹ để nâng cao trình độ soi dàn đề của tất cả mọi người. Nếu như muốn đánh chắc ăn hơn nữa thì bạn có thể chọn nuôi thêm 5 ngày, cũng tùy vào dàn đẹp. Kết quả cuối cùng phải là có lời.

Đừng bỏ lỡ

Dự đoán XSMB VIP

spot_img

Lô đề hôm nay