Thứ Bảy, Tháng Ba 2, 2024
Trang chủSoi cầu Dự đoán XSMBLô kép nuôi khung 2 ngày miễn phí, bất bại

Lô kép nuôi khung 2 ngày miễn phí, bất bại

Lô kép nuôi khung 2 ngày cực chuẩn

Chơi lô kép tốn ít công sức hơn cho việc chọn số, đồng thời tỷ lệ lô kép về 2 nháy cao cho nên nuôi lô kép khung 2 ngày đang được rất nhiều người chơi lựa chọn. Chọn một cặp lô kép chuẩn xác để nuôi khung 2 ngày sẽ mang lại lợi ích kinh tế rất lớn cho anh chị em. SOICAU.VIP với nhiều cao thủ nhiều năm kinh nghiệm lô đề sẽ chốt cặp lô kép khung 2 ngày chuẩn miễn phí cho các bạn tại đây.

Thống kê cặp lô kép nuôi khung 2 ngày tới

Ngày Lô képKết quả
24/02->25/02/202377 – 55chờ
22/02->23/02/202344 – 88Ăn 44
20/02->21/02/202377 – 33Ăn 33
18/02->19/02/202377 – 88Trượt
16/02->17/02/202333 – 55Ăn 55
14/02->15/02/202333 – 66Ăn 66
12/02->13/02/202355 – 77Trượt
10/02->11/02/202311 – 55Ăn 11, Ăn 55
08/02->09/02/202333 – 00Ăn 33
06/02->07/02/202311 – 77Ăn 11
04/02->05/02/202333 – 88Ăn 33, Ăn 88
02/02->03/02/202300 – 22Ăn 00, Ăn 22
31/01->01/02/202388 – 66Trượt
29/01->30/01/202388 – 33Ăn 88
27/01->28/01/202355 – 11Trượt
25/01->26/01/202300 – 55Trượt
20/01->21/01/202399 – 55trượt
18/01->19/01/202388 – 44Trượt
16/01->17/01/202355 – 22Ăn 55, Ăn 22
14/01->15/01/202322 – 66Ăn 66
12/01->13/01/202300 – 99Ăn 00
10/01->11/01/202366 – 55Ăn 66, Ăn 55
08/01->09/01/202311 – 44Ăn 11, Ăn 44
06/01->07/01/202322 – 55Ăn 22
04/01->05/01/202311 – 22Ăn 11
02/01->03/01/202377 – 11Ăn 77
31/12->01/01/202322 – 55Trượt
29/12->30/12/202255 – 66Ăn 55, Ăn 66
27/12->28/12/202277 – 22Ăn 77
25/12->26/12/202211 – 55Ăn 11, Ăn 55
23/12->24/12/202288 – 33Ăn 88, Ăn 33
21/12->22/12/202222 – 00Trượt
19/12->20/12/202288 – 22Trượt
17/12->18/12/202255 – 77Ăn 55
15/12->16/12/202211 – 88Ăn 88
13/12->14/12/202233 – 44Ăn 44
01/12->02/12/202255Ăn 55
29/11->30/11/202244Ăn 44
27/11->28/11/202299Ăn 99
25/11->26/11/202299Trượt
23/11->24/11/202299Trượt
21/11->22/11/202244Trượt
19/11->20/11/202266Ăn 66
17/11->18/11/202244Trượt
15/11->16/11/202222 – 66Trượt
13/11->14/11/202277 – 66Ăn 77, Ăn 66
11/11->12/11/202277 – 11Ăn 11
09/11->10/11/202277 – 44Trượt
07/11->08/11/202299 – 55Trượt
05/11->06/11/202233 – 44Ăn 33
03/11->04/11/202233 – 55Ăn 33
01/11->02/11/202255 – 00Ăn 00
30/10->31/10/202244 – 22Ăn 44
28/10->29/10/202255 – 44Ăn 44
26/10->27/10/202299 – 22Ăn 99, Ăn 22
24/10->25/10/202244 – 11Ăn 44
22/10->23/10/202277 – 00Ăn 77
20/10->21/10/202233 – 11Trượt
18/10->19/10/202277 – 55Ăn 55
16/10->17/10/202288 – 00Ăn 00
14/10->15/10/202266 – 88Ăn 66, Ăn 88
12/10->13/10/202277 – 33Ăn 33
10/10->11/10/202211 – 44Ăn 11, Ăn 44
08/10->09/10/202200 – 33Ăn 33
06/10->07/10/202200 – 55Ăn 00, Ăn 55
04/10->05/10/202233 – 11Ăn 11
02/10->03/10/202211 – 44Ăn 11
30/09->01/10/202222 – 99Ăn 22
28/09->29/09/202288 – 00Ăn 88
26/09->27/09/202244 – 88Ăn 44, Ăn 88
24/09->25/09/202222 – 44Trượt
22/09->23/09/202222 – 66Ăn 66
20/09->21/09/202299-88Ăn 99
18/09->19/09/202200-88trượt
16/09->17/09/202233-55trượt
14/09->15/09/202277-55Ăn 77-55
12/09->13/09/202200-22trượt
10/09->11/09/202266-77Ăn 77
08/09->09/09/202211-99trượt
06/09->07/09/202255-33Ăn 55-33
04/09->05/09/202255-99Ăn 99
02/09->03/09/202244-77trượt
31/08->01/09/202244-88Ăn 88
29/08->30/08/202266-88trượt
27/08->28/08/202244-77Ăn 44
25/08->26/08/202222-66Ăn 66
23/08->24/08/202255-44trượt
21/08->22/08/202277-66Ăn 66
19/08->20/08/202200-55Ăn 55
17/08->18/08/202244-88Ăn 88
15/08->16/08/202200-55trượt
13/08->14/08/202299-88Ăn 99-88
11/08->12/08/202211-22Ăn 22
09/08->10/08/202288-66trượt
07/08->08/08/202277-99Ăn 99
05/08->06/08/202200-22Ăn 22
03/08->04/08/202266-55trượt
01/08->02/08/202200-55Ăn 55
30/07->31/07/202211-88Ăn 88
28/07->29/07/202255-00trượt
26/07->27/07/202244-99Ăn 44-99
24/07->25/07/202233-99Ăn 33
22/07->23/07/202255-77Ăn 55
20/07->21/07/202233-88trượt
18/07->19/07/202244-66Ăn 66
16/07->17/07/202244-77trượt
14/07->15/07/202255-66Ăn 55
12/07->13/07/202244-88trượt
10/07->11/07/202233-77Ăn 33-77
08/07->09/07/202244-99Ăn 44
05/07->07/07/202277-55Ăn 55
03/07->04/07/202211-22Ăn 11
01/07->02/07/202222-33trượt
29/06->30/06/202244-99trượt
27/06->28/06/202222-88trượt
25/06->26/06/202277-66Ăn 66-77
23/06->24/06/202233-22Ăn 33
21/06->22/06/202244-88Ăn 44
19/06->20/06/202211-00Ăn 11
17/06->18/06/202244-88Ăn 44 – 88
15/06->16/06/202222-77Ăn 77
13/06->14/06/202255-88Ăn 88
11/06->12/06/202244-99Ăn 99
09/06->10/06/202200-88Ăn 00
07/06->08/06/202244-88trượt
05/06->06/06/202200-55Ăn 55
03/06->04/06/202244-77Ăn 44 – 77
01/06->02/06/202277-99Ăn 99
30/05->31/05/202266-22Ăn 22
28/05->29/05/202299-88Ăn 88-99
26/05->27/05/202255-88trượt
24/05->25/05/202299-00trượt
22/05->23/05/202288-55Ăn 55
20/05->21/05/202244-77Ăn 44-77
18/05->19/05/202255-00trượt
16/05->17/05/202211-99Ăn 11
14/05->15/05/202233-77Ăn 33
12/05->13/05/202244-88Ăn 44×2
10/05->11/05/202233-88trượt
08/05->09/05/202233-55Ăn 55
06/05->07/05/202255-66trượt
04/05->05/05/202200-88Ăn 00-88
02/05->03/05/202222-77trượt
30/4->01/5/202244 -99trượt
28/4->29/4/202211-55Ăn 55
26/4->27/4/202200-99Ăn 00
25/4->26/4/202233-55Ăn 55
23/4->24/4/202277-88Ăn 77
21/4->22/4/202233-66trượt
19/4->20/4/202277-66Ăn 77
17/4->18/4/202288-77Ăn 77×2
15/4->16/4/202266-88Ăn 66
13/4->14/4/202233-88Ăn 33
11/4->12/4/202222-55trượt
09/4->10/4/202288-22Ăn 22-88
08/4->09/4/202200-55Ăn 55
06/4->07/4/202255-44Ăn55
05/4->06/4/202266-11Ăn11x2
04/4->05/4/202266-77Ăn66
02/4->03/4/202200-77Ăn 00-77
31/3->01/4/202299-77Ăn 99
29/3->30/3/202233-55Ăn 33-55
27/3->28/3/202288-66Ăn 88
25/3->26/3/202288-99trượt
23/3->24/3/202211-33Ăn 33
21/3->22/3/202255-88trượt
19/3->20/3/202299-00Ăn 99
17/3->18/3/202233-00trượt
15/3->16/3/202277-44Ăn 44
13/3->14/3/202255-00Ăn 00×2
11/3->12/3/202288-66Ăn 88
9/3->10/3/202277-99Ăn 77
7/3->8/3/202233-55trượt
5/3->6/3/202244-77Ăn 44×2 – 77×1
3/3->4/3/202266-88Ăn 66
1/3->2/3/202222-33Ăn 33
27/2->28/2/202200-22trượt
26/2->27/2/202233-55Ăn 3 nháy 33×2 – 55
24/2->25/2/202255-77trượt
22/2->23/2/202299-00trượt
21/2->22/2/202255-44Ăn 44
20/2->21/2/202255-99Ăn 99
18/2->19/2/202211-66trượt
17/2->18/2/202200-55Ăn 55
13/2->14/2/202211-99trượt
11/2->12/2/202255-77Ăn 77
9/2->10/2/202211-99Ăn 99
8/2->9/2/202266-44Ăn 44
6/2->7/2/202266-22trượt
4/2->5/2/202244-55trượt
NGHỈ TẾTNGHỈ TẾTNGHỈ TẾT
29/1->30/1/202200-33Ăn 33×2
27/1->28/1/202200-99trượt
26/1->27/1/202222-55Ăn 2 nháy 22-55
25/1->26/1/202211-44Ăn 44
24/1->25/1/202222-77Ăn 77
22/1->23/1/202244-88trượt
20/1->21/1/202244-99trượt
18/1->19/1/202277-88trượt
17/1->18/1/202277-11Ăn 77
15/1->16/1/202200-99Ăn 99
13/1->14/1/202233-44trượt
11/1->12/1/202200-55Ăn 55
10/1->11/1/202233-77Ăn 33 x 77
9/1->10/1/202200-44Ăn 00-44
7/1->8/1/202266-99trượt
6/1->7/1/202266-77Ăn 77
5/1->6/1/202266-88Ăn 2 nháy 88
4/1->5/1/202233-44Ăn 44
3/1->4/1/202211-66Ăn 3 nháy 66×3
2/1->3/1/202200-33Ăn 2 nháy 00
1/1->2/1/202244-99Ăn 3 nháy 44-99×2
31/12->1/1/202188-99Ăn 88.
30/12->31/1244-66Ăn 44
28/12->29/1211-44trượt
26/12->27/12/00-99Ăn 99
24/12->25/12/22-44trượt
23/12->24/12/00-66Ăn 00
22/12->23/12/55-11Ăn 11×2
20/12->21/12/00-88trượt
18/12->19/12/66-77Ăn 66
17/12->18/12/00-22Ăn 00
15/12->16/12/88-99trượt
13/12->14/12/11-77Ăn 11.
12/12->13/12/88-99Ăn 88
11/12->12/12/44-99Ăn 44.
10/12->11/12/33-11Ăn 11
9/12->10/12/33-77Ăn 33×2
8/12->9/12/44-55Ăn 44
6/12->7/12/66-88trượt
4/12->5/12/00-99trượt
2/12->3/12/44-66trượt
30/11->1/12/55-44trượt
28/11->29/1133-44trượt
26/11->27/1111-66Ăn 66
24/11->25/1133-66Ăn 33
23/11->24/1155-44Ăn 55
21/11->22/1100-55trượt
19/11->20/1100-33Ăn 33.
17/11->18/1111-99trượt
15/11->16/1111-44trượt
13/11->14/1111-66trượt
11/11->12/1133-55trượt
9/11->10/1166-88Ăn 66
7/11->8/1144-99ăn 99
5/11->6/1122-33trượt
4/11->5/1111-77ăn 11.
3/11->4/1111-22Ăn 22
1/11->2/1144-99trượt
30/10->31/1022-66trượt
28/10->29/1044-55trượt
26/10->27/1044-66Ăn 66
24/10->25/1077-88Ăn 2 nháy 88
23/10->24/1033-44ăn 44
Nên xem: Dự đoán bạch thủ lô hôm nay – Bạch thủ lô khung 3 ngày – Soi cầu vip 4 số

Lô kép nuôi khung 2 ngày tại SOICAU.VIP

Để có thể nuôi lô kép hiệu quả, anh em cần hiểu rõ lô kép là gì ? Hiện tại có 3 cách chơi lô kép được nhiều anh em áp dụng là kép bằng, kép lệch và kép âm.

– Kép bằng là cách chơi phổ biến nhất, nó là các cặp số dạng 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

– Kép lệch là những cặp số giống nhau ở hàng chục và hàng đơn vị, ví dụ như 01 – 10, 15 – 51, 26 – 62, 38 – 83,…

– Kép âm là cách chơi sử dụng bóng của các con số, ví dụ như 14 – 41, 07 – 70, 58 – 85,…

Lô kép nuôi khung 2 ngày là việc bạn chọn một cặp số kép để chơi trong 2 ngày liên tiếp. Nếu ngày 1 ăn thì ngày 2 chọn số khác, hoặc nếu ngày thứ 2 vẫn không về thì cũng bỏ để chọn cặp khác.

Nuôi lô kép phổ biến nhất là nuôi lô kép bằng – cụ thể là với 10 con lô kép 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99. Với 10 lô kép bằng hàng ngày ta sẽ xem xét tới nhịp lô của nó, xem xét các yếu tố như cầu lô kép, cầu lô bạch thủ và dự đoán ngày gan cao nhất để chọn được con số chính xác nhất nuôi 2 ngày hiệu quả nhất.

 • Xem thêm>> Nuôi lô song thủ khung 3 ngày
 • Xem thêm>> Nuôi bạch thủ lô khung 2 ngày
 • Xem thêm>> Dàn đề 36 số khung 3 ngày
 • Xem thêm>> Song thủ lô khung 2 ngày
 • Xem thêm>> Dàn đề 10 số khung 3 ngày
 • Xem thêm>> Lô kép nuôi khung 3 ngày

Cách nuôi lô kép khung 2 ngày chính xác

Có 3 cách để chọn lô kép nuôi khung 2 ngày của xsmb chính xác nhất được SOICAU.VIP kiểm chứng và phổ biến cho các anh em.

Lô kép nuôi khung 2 ngày theo cầu ghép

Các anh em chắc không xa lạ gì với việc soi cầu lô xsmb, và đã không ít lần gặp những cầu lô kép. Khi soi cầu gặp những cầu lô báo kép trong kép thì các anh em đừng ngại ngần mà chọn ngay cặp lô kép để nuôi khung 2 ngày chắc chắn hiệu quả.

Như trong hình trên các anh em thấy ngày 27/10 cầu lô báo về kép 66. Tới ngày 28/10 xsmb ra chính xác lô kép 66 đồng thời tiếp tục báo về kép 99. Với dạng cầu lô báo kép 2 ngày liên tiếp như thế này thường có độ chính xác rất cao. Đừng ngại ngần mà hãy chọn ngay lô kép này để nuôi khung 2 ngày.

Với cầu lô báo kép thông thường như hình trên cũng là một chi tiết để các anh em chọn lô kép hiệu quả. Tuy nhiên với những cầu lô như vậy thì anh em lưu ý 2 điều sau:

 • Với cầu lô kép nên chọn cầu lô có độ dài trong khoảng từ 4 tới 7 ngày thường có độ chính xác cao nhất.
 • Và để có tỷ lệ chính xác cao thì cặp lô kép được chọn thường phải có số ngày chưa về dưới 6 ngày thường ra chuẩn nhất.

Lô kép nuôi khung 2 ngày theo bạc nhớ

Chọn nuôi lô kép khung 2 ngày theo bạc nhớ là một giải pháp hết sức thông minh. Bạc nhớ lô đề hay bạc nhớ theo giải đặc biệt cho ta biết được chọn lô kép nào để nuôi khung chính xác. Với cách này thường ăn ngay trong ngày đầu tiên lên tới 70% và 30% còn lại ăn ở ngày thứ 2.

 • Nếu đề về kép 00 thì hôm sau thường có lô kép 88-99.
 • Đề về 16,45 hôm trước thường hôm sau sẽ ra kép 00-55.
 • Đề về 19, 32,34 hôm trước thì hôm sau sẽ có kép 11-66.
 • Đề về 54,66,79  thì hôm sau sẽ có các lô: 22,77.
 • Đề về 98 thì hôm sau có lô kép 44-99.
 • Nếu xsmb hôm trước ra cặp 02-20 thì hôm sau dễ có kép 99.
 • Kép 66 về hôm trước thì hôm sau sẽ có kép 88, hoặc 68-86 về hôm trước thì hôm sau dễ có kép 66-88 cùng về.
 • Cặp 01-10 về thì hôm sau cũng dễ ra kép 00-11.

Lô kép nuôi khung 2 ngày theo các thứ trong tuần

 • Thứ 2: Nuôi lô kép 00, 88, 99
 • Thứ 3: Nuôi lô kép 11, 33, 66
 • Thứ 4: Nuôi lô kép 22 – 44 – 88
 • Thứ 5: Nuôi lô kép 55 – 77 – 88
 • Thứ 6: Nuôi lô kép 00, 33, 88
 • Thứ 7: Nuôi lô kép 00, 55, 77
 • Chủ nhật: Nuôi lô kép 22, 33, 44

Lô kép nuôi khung 2 ngày theo giải đặc biệt

Đây là phương pháp chơi vô cùng đơn giản, anh em chỉ cần xem giải đặc biệt ở lần mở thưởng gần nhất có xuất hiện hai số liền nhau không. Nếu có thì anh em bắt số đó cùng với bóng của nó để làm lô kép nuôi khung 2 ngày.

Ví dụ giải đặc biệt về 58355 thì anh em chọn con 55 và số bóng của 5 là 8, ta sẽ có thêm cặp 58 – 85.

Lô kép nuôi khung 2 ngày theo giải nhất

Anh em xem bảng kết quả xổ số, nếu xuất hiện hai số giống nhau ở giải nhất thì đó là báo hiệu sắp có sự xuất hiện của lô kép, anh em có thể sử dụng hai số này để nuôi khung trong 2 ngày tiếp theo.

Theo các cao thủ soi cầu thì có những trường hợp lô kép có thể về gan trong 4 đến 6 ngày, tuy nhiên anh em cần giữ vững tâm lý và chơi theo đúng kế hoạch đã định ra, tuyệt đối không nuôi quá để số vốn bị gấp thước lên quá nhiều. Vậy nên để có kết quả tốt nhất thì anh em cần soi cầu kỹ càng, áp dụng các phương pháp chơi hợp lý và nhuần nhuyễn.

Ví dụ giải nhất ra 82114 thì anh em có thể đánh con 11 để nuôi khung trong 2 ngày.

Lưu ý khi chơi lô kép nuôi khung 2 ngày

Ưu điểm và nhược điểm của lô kép nuôi khung 2 ngày

Ưu điểm :

– Việc chọn nuôi lô kép thì các anh em không cần tính toán suy nghĩ nhiều. Bởi vì lô kép chỉ gói gọn trong 1 con lô mà thôi.

– Chọn nuôi trong 2 ngày tránh được rủi ro khi hôm nay không về mà mai lại ra.

– Chọn nuôi lô kép tránh được việc lô ra bị lộn như nuôi lô thông thường.

Nhược điểm :

– Cách chơi này không phù hợp với những người nóng vội, thiếu kiên nhẫn, đồng thời tỷ lệ thắng cũng không thể cao bằng song thủ lô hoặc bạch thủ lô khung 2 ngày vì có những ngày không xuất hiện con lô kép nào.

Quản lý vốn hiệu quả khi chơi lô kép nuôi khung 2 ngày

 • Việc nuôi lô yêu cầu các anh em tuân thủ kỷ luật cao, không chơi lan man, luôn luôn kiên định. Nếu quá số ngày nuôi thì kiên quyết bỏ, đồng thời luôn vào tiền với số vốn được tính toán trước chứ không bốc đồng tùy hứng.
 • Mỗi người có một cách vào tiền khác nhau, tuy nhiên sau nhiều lần trải nghiệm qua thực tế thì chúng tôi thấy tỷ lệ 1 : 2 là tỷ lệ vào tiền an toàn nhất.
 • Hãy luôn nắm bắt và theo kịp với xu hướng ra số của xsmb. Các anh em hẳn đã thấy tùy mỗi thời điểm mà xsmb ra kép với mật độ nhiều hay ít. Do đó hãy nắm bắt và nhanh nhạy trong từng thời điểm để có quyết định sáng suốt.

Kết luậnLô kép nuôi khung 2 ngày có nhiều ưu điểm nhưng cũng có những hạn chế nhất định tuy nhiên hiệu quả mang lại là không cần bàn cãi. Soi Cầu Xổ Số . ORG sẽ luôn chốt số với những con lô, con đề  chắc ăn nhất cho tất cả các anh chị em hàng ngày miễn phí 24/7. Chúc các bạn luôn may mắn.

Đừng bỏ lỡ

Lô đề hôm nay